JULENS ABC från advent till önskeöl 
Notisas julabc från advent till öl - klassikern »
BAD - BRÖD 
BAD
BLOMSTER
BRÖD
ANNONSER


<< Förra Nästa >>

Julens traditioner från A till Ö

I vår del av världen har vi sedan urminnes tider firat när midvintermörkrets allt kortare dagar byts mot ljusare tider. Redan i forntiden kallade man denna midvinterfest för jul. Före kristendomens införande fanns ett midvinterblot vid denna tid på året. I julens ABC kan man läsa om nyare och äldre traditioner. Här får du veta varför vi firar advent, Lucia, julafton, trettondedag samt mycket annat att värt att veta. Sidorna kompletteras kontinuerligt.

COPYRIGHT 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas och Nordicsites hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten. Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)

All rights reserved do not use text or pictures from this site without written permission from Notisa mediaarchives.

OBS
Copyrightinformation

TEXT, BILD, IDÉ OCH RESEARCH: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2009
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK SOM FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ANVÄNDNING. OTILLÅTEN PUBLICERING DEBITERAS.

Beträffande artiklar och bildmaterial kontakta Notisa Bildarkivet

 

BAD = Julbadet var i regel en akt som mera syftade till att uppnå rituell renhet än kroppslig dito. I gamla tider ställdes ett stort kar i köket och fylldes med varmt vatten. Man badade i strikt hierarki och det var inte vanligt att badvattnet byttes mellan tvagningarna. Först badade husfar och sönerna, sedan döttrar, drängar och pigor i rangordning. Husmor badade sist. Det fanns dock varianter på denna ordning. Det förekom att kvinnorna badade för sig och männen för sig samt att husmor badade som nr två efter husfar.

BARMARK = Om ingen snö täckte marken under julafton och juldag skulle det bli lång och kall vinter.


BARN = Barn födda i juletid ansågs bli synska pratsamma och självuppskattande.

BLOD= Enligt gamla läkeböcker skulle man vakta på sitt blod i månaden december. Man borde inte åderlåta sig eller koppa sig vissa dagar i adventet. Den 17 och 18 december var olämpliga dagar för åderlåtning.

 

BLOMSTER = Det var först under 1800-talets senare del som man började pynta bostaden med levande blomster i juletid. Tidigare användes konstgjorda växter av siden eller papper som dekor i samband med jul och fest. De första julväxterna var julbegonior och hyacinter. Hyacinter som julblomster förekom redan vid slutet av förra seklet. Julbegonian odlades fram av en fransk trädgårdsmästare under 1890-talet. Julrosen var populär som julblomma främst i England. Det var växtens förmåga att blomma under vintertiden som gav den anknytning till julen. I Sverige var den inte vanlig som julblomma även om den helt visst fanns som juldekoration i förnämare hem under slutet av förförra seklet.
Julstjärnan i form av Euphoria Pulcherrima med sina röda högblad blev populär under 1920 talet.
Mistel är en sen import i vårt svenska julfirande. Den har ett anglosaxiskt ursprung förekom inte i svenska hem förrän under sent 1800-tal. Enligt traditionen är det tillåtet att kyssa en flicka som står under misteln . I den nordiska sagotraditionen var det en mistelkvist som dödligt sårade den blide guden Balder.
 

BLÅST = Julnattsblåst lovade svåra tider med många konungars död. Blåst under juldagen förebådade mycken frukt- och skörderikt år.

BOXING DAY = Infaller den 27/12, enligt engelsk tradition den dag då postbud, mjölkbud och tjänstefolk med endast sporadisk anknytning till familjen skulle ha extra julgratifikation. Benämningen Boxing day kommer av den lilla sparbössliknande ask vari de kontanta julförmånerna skulle inkasseras.

 

BRÖD = Julbrödet var speciellt både till form och ingredienser. Det kostades på särdeles extra med ingredienser och därtill flödade skaparglädjen i utformningen av brödet. Saffransbrödet förekom först under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet i välbeställda hushåll. Det var främst i mälarlandskapen som saffransbröd bakades. De olika former av julbröd som var vanliga i gamla tider, t ex julkusar, julgaltar, gullhönor, trollhålskringlor och lussekatter, var inte alltid bakade med saffran.
Speciell möda nedlades i arbetet med bakandet av såkakan. Detta bröd borde helst innehålla olika sädesslag. Den var inte avsedd att ätas under jultiden. Vanligt var att såkakan utformades som en stor oblat med många figurer. Den lades underst i julhögen, dvs. den brödpyramid som dukades för var och en på julbordet. Såkakan skulle inte ätas under julhögtiden utan sparades till våren då den fördelades mellan dragdjuren. Denna kaka ansågs innehålla särskilda krafter. Pepparkakorna var ingen enhetlig kategori av bröd. De förekom i olika mjuka och hårda varianter beroende på provins. Pepparkakor var populära redan vid det medeltida julbordet och hade förebilder i de kryddkakor som användes som medicin under medeltiden.
 

Tryggare hjul

 
 
Ge en julgåva med möjligheter utöver det vanliga