JULENS ABC från advent till önskeöl 
Notisas julabc från advent till öl - klassikern »
DADLAR - DOPPAREDAG 
DADLAR
DECEMBER
DOPPAREDAG
ANNONSER


<< Förra Nästa >>

Julens traditioner från A till Ö

I vår del av världen har vi sedan urminnes tider firat när midvintermörkrets allt kortare dagar byts mot ljusare tider. Redan i forntiden kallade man denna midvinterfest för jul. Före kristendomens införande fanns ett midvinterblot vid denna tid på året. I julens ABC kan man läsa om nyare och äldre traditioner. Här får du veta varför vi firar advent, Lucia, julafton, trettondedag samt mycket annat att värt att veta. Sidorna kompletteras kontinuerligt.

COPYRIGHT 

Copyright gäller beträffande all text och alla bilder som publiceras på Notisas och Nordicsites hemsidor. All kopiering och publicering av texter och bilder utan tillstånd är otillåten. Otillåten publicering debiteras med minst 100% på Notisa Nordicsites ordinarie priser för publicering.
Beställning av artiklar och bilder kan göras via Notisa media (Notisa Bildarkivet)
 

OBS
Copyrightinformation

TEXT, BILD, IDÉ OCH RESEARCH: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2009
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK SOM FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ANVÄNDNING. OTILLÅTEN PUBLICERING DEBITERAS.

Beträffande artiklar och bildmaterial kontakta Notisa Bildarkivet

 

DADLAR = Söta dadlar fanns på julens bord hos de välbeställda redan under slutet av 1800-talet.

DANSLEKAR =
Julens danslekar är många. De är i många avseenden desamma som brukar dansas vid midsommar. Julens danser är ringlekar som dansas kring granen. De vanligaste är Hej tomtegubbar. Midnatt råder. Räven raskar över isen. Ritsch Ratsch fillibombom bom. Jungfru jungfru skär. Prästens lilla kråka skulle ut och åka. Små grodorna. Björnen sover. Vi äro musikanter och Törnrosa var ett vackert barn.

DECEMBER = Kallades i gamla kalendrar och almanackor för julmånaden eller Kristmånaden.
Under julmånaden var man noga med att hålla reda på månens olika faser. Det som gällde när nyet tändes skulle vara lyckosamt under nästkommande år.
Enligt Bondepraktikan var julmånaden orakelmånad då nästan varje dag hade sin speciella betydelse för framtiden.

Sålunda säger Bondepraktikan år 1870 om julmånaden:
"Om juledag i nyet månd komma,
Då få wi ett godt år oss till fromma,
Ju närmare Nymånan ju bättre år,
Ju närmare Adventet ju värre det går,
Hör, hör jag will mera säga dig:
Ett träd, som afhugges i de twå dagar, tro mig,
Som i Jul faller och i Thorsmånad först,
Det warar länge starkt och färskt,
Det blifwer på åldren hårdt som en sten,
Det år under sådant sker i gemen."
(Thorsmånad = Januari)


DECEMBER DAGAR = 6, 11, 16, 17 och 18 december var i gamla tider förkastade dagar då man ej borde byta bostad eller tjänst. Dessa dagar borde man ej heller träta med någon eller underteckna köpeavtal. Den 17 och 18 skulle man undvika åderlåtning.

 

 

DOPPAREDAGEN = Benämning på julaftonen eftersom den dagen doppade man i grytan.

DOPP I GRYTAN = Julaftonen samlades familjens medlemmar och arbetsfolk i köket där man doppade brödskivor i spadet efter julskinkan och julkorven. Det förekom att man studerade fettet som flöt i spadet för utröna vad som skulle hända i framtiden.

 

 

Pålitliga jul hjul
 

 
Underskatta inte den goda viljan. Den kan räcka låååångt...