JULENS ABC från advent till önskeöl 
Notisas julabc från advent till öl - klassikern »
TRETTONDAG - ÖL 
TRETTONDAG
ÄNGLAR
ÖL
ANNONSER


<< Förra Första >>

Julens traditioner från A till Ö

I vår del av världen har vi sedan urminnes tider firat när midvintermörkrets allt kortare dagar byts mot ljusare tider. Redan i forntiden kallade man denna midvinterfest för jul. Före kristendomens införande fanns ett midvinterblot vid denna tid på året. I julens ABC kan man läsa om nyare och äldre traditioner. Här får du veta varför vi firar advent, Lucia, julafton, trettondedag samt mycket annat att värt att veta. Sidorna kompletteras kontinuerligt.
 

OBS
Copyrightinformation

TEXT, BILD, IDÉ OCH RESEARCH: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK © 2000-2009
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV COPYRIGHT OCH FÅR EJ PUBLICERAS TILL NÅGON DEL UTAN TILLSTÅND FRÅN NOTISA BILDARKIVET ELLER INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK SOM FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NEKA ANVÄNDNING. OTILLÅTEN PUBLICERING DEBITERAS.

Beträffande artiklar och bildmaterial kontakta Notisa Bildarkivet

 

TRETTONDAGEN = Trettondagen som inträffar den 6/1 kallas även epifania vilket betyder uppenbarelse. Den anses vara den äldsta kristna högtid som fortfarande firas. Det finns berättelser om att den firades redan under kristendomens första århundrade. I många andra länder kallas dagen Heliga tre konungars dag. Det är också i andra länder en avslutningsdag för julen. De heliga tre kungarna som var betydelsefulla gestalter i julkrubbans scenario och i stjärngossespelen hette Kaspar, Melkior och Balthasar. Namnen återfinnes i skrifter från 1100-talet.

TJUGONDAG KNUT = Då dansas julen ut. Den 13/1 är Knuts dag. Namnet Knut antas anspela på en dansk konung som dödades i Odense kyrka år 1086. Han anses ha gynnat byggandet av Lunds domkyrka genom frikostiga donationer. Hur det kommer sig att hans namn blivit förknippat julens slutpunkt är dock inte helt lätt att utröna.
 

ÄNGLAR = Det fanns minst ett par typer av änglar som hade anknytning till julen. De änglar som avbildades på kyrkomålningar och även på julkort var de änglar som förkunnade frid på jorden och som sjöng till Jesu ära. Andra änglar var av mera obskyr karaktär. Det var de som skulle ha öl under julnatten och som behandlades med respekt och viss pietet. Det var förfädernas andar som under julnatten återvände för att inspektera de levandes vandel. Eftersom det inte ansågs nyttigt att tala om de döda benämnde man dem änglar i stället.

ÄNGLAÖL = Bästa ölet ställdes fram till förfädernas ära under julaftonen och julnatten. Det var förfäderna som kallades änglar. Ingen levande borde dricka av änglaölet. Det ansågs skadligt att dricka av samma öl som andarna hade druckit av.

 

 

 

 

 

ÖL = Julölet bryggdes i gamla tider i hemmet. Det ansågs vara hedersamt att kunna servera ett välbryggt öl. I gamla tider sades att man drack jul. Julölet skulle vara mörkare och kraftfullare än det öl som konsumerades i vardagslag. Under slutet av 1800-talet började även de större bryggerierna att konkurrera med varandra genom att brygga julöl. Detta väckte opposition inom nykterhetskretsar vilka ansåg att julen skulle vara en familjehelg utan öl och starka drycker.

ÖNSKEÖL = Magisk brygd avsedd att drickas under speciella omständigheter t.ex. under julnatten. Önskeölet var öl spetsat med olika örter som antogs äga magiska egenskaper. Den som drack av ölet kunde i bästa fall bli frisk och åtråvärd.